جلسه دفاعیه دانشجویان معماری که درس طرح نهایی را اخذ و یا تمدید نموده اند درتاریخ . . .

جلسه دفاعیه دانشجویان معماری که درس طرح نهایی را اخذ و یا تمدید نموده اند  مورخ  2/2/94 و 3/2/94 برگزار خواهدشد .

دانشجویانی که آمادگی دفاع را دارند تا تاریخ 30/1/94 فرصت دارند فرم تایید استاد راهنما را از سایت دریافت و پس از امضای استاد به مدیر گروه تحویل دهند .

۱۳۹۴/۱/۲۹      

برگزاری کلاس توجیهی خانم کاظم پور (جلسه دوم) درس پروژه گرافیک در تاریخ . . .

کلاس توجیهی خانم کاظم پور (جلسه دوم) درس پروژه گرافیک  مورخ 30/1/94 ساعت 8 صبح در ساختمان شماره 2 برگزار می گردد.

۱۳۹۴/۱/۲۹      

عدم برگزاری درس مهندسی نرم افزار باخانم مهندس سجاسی درتاریخ . . .

درس مهندسی نرم افزارباخانم مهندس سجاسیروز شنبه مورخ 29/01/94 ساعت 13-10:30 تشکیل نمی گرددو کلاس جبرانی آن متعاقباً اعلام خواهد شد. 

 

آموزش دانشگاه 

۱۳۹۴/۱/۲۹      

اطلاعیه مهم مالی درخصوص دانشجویان بدهکار در نیمسال دوم

اطلاعیه مهم

 

دانشجویان بدهکار در نیمسال دوم

 

حداکثر تا 30 فروردین ماه 94 فرصت دارند

 

نسبت به پرداخت باقیمانده شهریه خود اقدام نمایند.

 

در غیر اینصورت واحدهای اخذ شده آنان حذف خواهد شد.

 

امور مالی

۱۳۹۴/۱/۲۷      

عدم برگزاری کلاس زبان خانم دکتر صفایی روز یکشنبه مورخ . . .

کلاس زبان خانم دکتر صفایی روز یکشنبه مورخ  30/1/94 برگزار نمی گردد.

کلاس جبرانی آن متعاقباً اعلام خواهد شد.

۱۳۹۴/۱/۲۶      

برگزاری جلسه دوم کلاس کارآموزی مهندس شعبان پور در تاریخ . . .

جلسه دوم کلاس کارآموزی مهندس شعبان پور مورخ 2/2/94 ساعت 12 در ساختمان پردیس برگزار خواهد شد .

حضور دانشجویان الزامی است .

۱۳۹۴/۱/۲۶      

عدم برگزاری کلاسهای آقای مصطفی علیزاده در تاریخ . . .

تمام کلاسهای آقای مصطفی علیزاده روز پنجشنبه 27/01/1394 برگزار نخواهد شد.

۱۳۹۴/۱/۲۶      

تمامی دانشجویان مقطع کارشناسی ناپیوسته که رشته کاردانی ایشان با رشته کارشناسی غیر مرتبط می باشد

تمامی دانشجویان مقطع کارشناسی ناپیوسته که رشته کاردانی ایشان با رشته کارشناسی  غیر مرتبط می باشد

لازم است تا تاریخ 10/2/94 ، روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت 12-8 به آموزش مراجعه نمایند .

بدیهی است در صورت  عدم مراجعه ، مشکلات بعدی متوجه شخص دانشجو خواهد بود .

۱۳۹۴/۱/۲۶      

برگزاری جلسه سوم کارآموزی مهندس تحویلداری درتاریخ . . .

جلسه سوم کارآموزی مهندس تحویلداری مورخ 8/2/94 ساعت 12 در ساختمان شماره 2 برگزار خواهد شد .

۱۳۹۴/۱/۲۶      

برگزاری جلسه دوم پایان نامه مهندس میر هاشمی نسب در تاریخ . . .

جلسه دوم  پایان نامه مهندس میر هاشمی نسب  مورخ 1/2/94 از ساعت 9 در ساختمان شماره 2 برگزار خواهد شد .

۱۳۹۴/۱/۲۶      

صفحات :
۱
 
۲
 
۳
 
۴
 
۵
 
  ...   صفحه بعد صفحه آخر