اطلاعیه مهم دانشجویان مرحله ی تکمیل ظرفیت(ورودی بهمن94)

دانشجویان ورودی نیمسال دوم 95-94

(کد کاربری: شماره دانشجویی می باشد)

(کلمه عبور: شماره شناسنامه دانشجو می باشد)

ورود مستقیم به سامانه آموزشی

نام و نام خانوادگی دانشجو

شماره دانشجویی

رشته

مقطع

راضیه محمدی سروش

942111603

کامپیوتر- نرم افزار

کاردانی

نفیسه بابائی رودسری

9411116007

کامپیوتر- نرم افزار

کاردانی

فرشته رجبی لاخانی

942111701

حسابداری بازرگانی- حسابداری

کاردانی

مهلقا وکیلی

942111702

حسابداری بازرگانی- حسابداری

کاردانی

یوسف یوسفی پور

942111108

نقشه کشی معماری- معماری

کاردانی

صادق اسپیدکار

9411111002

نقشه کشی معماری- معماری

کاردانی

فاطمه حسن پور

942111102

نقشه کشی معماری- معماری

کاردانی

سیده حانیه نبی زاده سپردانی

942402707

حسابداری-  حسابرسی

کارشناسی پیوسته

کیوان کریمی کوه بنه

942402703

حسابداری-  حسابرسی

کارشناسی پیوسته

محمد گل محمدی شیرعلی بیک محله

942402704

حسابداری-  حسابرسی

کارشناسی پیوسته

مهران موسی خواه کوشالی

942402706

حسابداری-  حسابرسی

کارشناسی پیوسته

فاطمه موثقی امینی

942402705

حسابداری-  حسابرسی

کارشناسی پیوسته

مجید محمد حسین پور پهمدانی

942120804

مهندسی عمران

کارشناسی پیوسته

میلاد ربیعی

942120802

                  مهندسی عمران                 

کارشناسی پیوسته

مهدی مرادی رودپشتی

942120806

                  مهندسی عمران                 

کارشناسی پیوسته

محمد پرویز

942110401

مهندسی کشاورزی- گیاهپزشکی

کارشناسی پیوسته

عطیه ایرویژه دوست

942120502

مهندسی معماری

کارشناسی پیوسته

فاطمه رجبی چالکیاسری

942120504

مهندسی معماری

کارشناسی پیوسته

رضا طالب پور

942120506

مهندسی معماری

کارشناسی پیوسته

پیمان موسوی

942157108

مهندسی تکنولوژی برق- قدرت

کارشناسی ناپیوسته

سیاوش بابائی

942157101

مهندسی تکنولوژی برق- قدرت

کارشناسی ناپیوسته

عابد رضا پور پرشکوه

942157104

مهندسی تکنولوژی برق- قدرت

کارشناسی ناپیوسته

مهدی طالبی

942157106

مهندسی تکنولوژی برق- قدرت

کارشناسی ناپیوسته

مسعود اهدی پور

942157102

مهندسی تکنولوژی برق- قدرت

کارشناسی ناپیوسته

سونا خندان سوستانی

942232302

مهندسی تکنولوژی کامپیوتر- نرم افزار

کارشناسی ناپیوسته

محمد پورحسینی رودپشتی

9412323006

مهندسی تکنولوژی کامپیوتر- نرم افزار

کارشناسی ناپیوسته

محمد ریحانی بازکیاگورابی

942232305

مهندسی تکنولوژی کامپیوتر- نرم افزار

کارشناسی ناپیوسته

ملیکا آذرنیوشان

942406001

علمی کاربردی حسابداری

کارشناسی ناپیوسته

صادق رضازاده

942406004

علمی کاربردی حسابداری

کارشناسی ناپیوسته

سعید فخرایی شلمانی

942110507

علمی کاربردی معماری

کارشناسی ناپیوسته

مرضیه کهتری

942110512

علمی کاربردی معماری

کارشناسی ناپیوسته

امیر پورقاسمی

942110502

علمی کاربردی معماری

کارشناسی ناپیوسته

سحر وکیلی صادقی

9411105053

علمی کاربردی معماری

کارشناسی ناپیوسته

مارال محمدپور

942110513

علمی کاربردی معماری

کارشناسی ناپیوسته

عاطفه قلی پور سورچانی

942110510

علمی کاربردی معماری

کارشناسی ناپیوسته

مرضیه ناطق خشنودروحی

942110514

علمی کاربردی معماری

کارشناسی ناپیوسته

علی کشاورز مصلح

942150908

مهندسی اجرائی عمران

کارشناسی ناپیوسته

رضا شایانی

942150906

مهندسی اجرائی عمران

کارشناسی ناپیوسته

محمد مهدی پور نوشر

9411509017

مهندسی اجرائی عمران

کارشناسی ناپیوسته

صادق گرامی کشل

942150909

مهندسی اجرائی عمران

کارشناسی ناپیوسته

علی حیدری پهمدانی

942150904

مهندسی اجرائی عمران

کارشناسی ناپیوسته

امیر محمد ازادبر

9411509001

مهندسی اجرائی عمران

کارشناسی ناپیوسته

میثم پور موسی

942150902

مهندسی اجرائی عمران

کارشناسی ناپیوسته

ایمان نظری

9411509019

مهندسی اجرائی عمران

کارشناسی ناپیوسته

محمد جواد مهدی زاده

9411509018

مهندسی اجرائی عمران

کارشناسی ناپیوسته

رضا محمد زاده

942150910

مهندسی اجرائی عمران

کارشناسی ناپیوسته


۱۳۹۴/۱۱/۱۹      

زمان تحویل کارآموزی و پروژه رشته های مختلف (بروزرسانی شده 19بهمن)

زمان تحویل کارآموزی و پروژه رشته های مختلف 

نام درس

نام استاد

تاریخ

درک و بیان 1

مهندس دلجو

13/11/94-10 صبح

درک و بیان 2

13/11/94-9صبح

کارآموزی

13/11/94-10:30 صبح

کارآموزی

مهندس کاظم پور

8/11/94-ساعت 12 ظهر

تحویل موقت

مهندس خانوالی

8/11/94-ساعت 14

تحویل نهایی

مهندس خانوالی

15/11/94- ساعت 9 صبح

تحویل کارآموزی و پروژه

مهندس محمدعلیزاده

5/11/94- ساعت 10صبح

کرکسیون درس مرمت ابنیه

مهندس روشنک رحیمی

11/11/94-9صبح

تحویل نهایی درس مرمت

مهندس روشنک رحیمی

14/11/94-10صبح

تحویل ماکت معماری اسلامی2

مهندس روشنک رحیمی

12/11/94-ساعت 10صبح

تحویل نهایی کارآموزی و پروژه

مهندس سجاسی

12/11/94-ساعت 11صبح

تحویل نهایی کارآموزی و پروژه

مهندس رحیمی

12/11/94-ساعت 11صبح

تحویل نهایی پروژه طرح 4

مهندس ارسلانی

19/11/94-ساعت 10:30

تحویل نهایی کارآموزی

مهندس اسلامی

17/11/94-ساعت 16

     

زمان جدید اسکیس روستا

مهندس رمضان نژآد

13/11/94-ساعت 17

تحویل نهایی پروژه بتن (تاریخ جدید )

مهندس خیر اندیش

18/11/94- ساعت 8:15

زمان جدید تحویل کارآموزی

مهندس رمضان نژاد

18/11/94-ساعت 16:30

زمان جدید تحویل نهایی ترسیم فنی

مهندس صفدری

17/11/94-ساعت 15:00

تحویل کارآموزی و پروژه

دکتر تحویلداری

19/11/94 ساعت 10:30

تحویل کارآموزی و پروژه

مهندس مرتضی دستمردی

21/11/94 ساعت 13

تحویل کارآموزی و پروژه

مهندس میرپویا ناصرعلوی

20/11/94 ساعت 11

تحویل کارآموزی و پروژه

دکتر بنیامین گنجه خسروی

21/11/94 ساعت16

تحویل کارآموزی و پروژه( بتن وبارگذاری)

دکتر ضمیری

21/11/94 ساعت16

تحویل کارآموزی و پروژه

مهندس کاظمی

21/11/94 ساعت16

تحویل کارآموزی و پروژه

مهندس طالبی طاهر

21/11/94 ساعت30/13

تحویل کارآموزی

دکتر بابک رستمی

21/11/94 ساعت11

تحویل کارآموزی

دکتر نعمتی

20/11/94 ساعت 11

تحویل کارآموزی

دکتر بستانی

19/11/94 ساعت10

تحویل کارآموزی

دکتر نیابلی

19/11/94 ساعت10

تحویل کارآموزی

دکتر مشکین مژه

17/11/ 94 ساعت10

زمان تحویل نهایی کار

مهندس مصطفی دستمردی

24/11/94-ساعت10

تحویل موقت کارآموزی

مهندس پرویزی

20/11/94-ساعت11:00

تحویل نهایی پروژه (جدید )

مهندس آذرنیا

27/11/94-ساعت 16

تحویل نهایی کاراموزی

مهندس چرختاب

21/11/94-ساعت 10 صبح

تحویل کارآموزی

مهندس حدادی زاده

25/11/94- ساعت 11

تحویل پروژه بتن

مهندس حدادی زاده

25/11/94-ساعت 12


۱۳۹۴/۱۱/۱۹      

زمان تحویل کارآموزی و پروژه رشته های مختلف (بروزرسانی شده 18بهمن)

زمان تحویل کارآموزی و پروژه رشته های مختلف 

نام درس

نام استاد

تاریخ

درک و بیان 1

مهندس دلجو

13/11/94-10 صبح

درک و بیان 2

13/11/94-9صبح

کارآموزی

13/11/94-10:30 صبح

کارآموزی

مهندس کاظم پور

8/11/94-ساعت 12 ظهر

تحویل موقت

مهندس خانوالی

8/11/94-ساعت 14

تحویل نهایی

مهندس خانوالی

15/11/94- ساعت 9 صبح

تحویل کارآموزی و پروژه

مهندس محمدعلیزاده

5/11/94- ساعت 10صبح

کرکسیون درس مرمت ابنیه

مهندس روشنک رحیمی

11/11/94-9صبح

تحویل نهایی درس مرمت

مهندس روشنک رحیمی

14/11/94-10صبح

تحویل ماکت معماری اسلامی2

مهندس روشنک رحیمی

12/11/94-ساعت 10صبح

تحویل نهایی کارآموزی و پروژه

مهندس سجاسی

12/11/94-ساعت 11صبح

تحویل نهایی کارآموزی و پروژه

مهندس رحیمی

12/11/94-ساعت 11صبح

تحویل نهایی پروژه طرح 4

مهندس ارسلانی

19/11/94-ساعت 10:30

تحویل نهایی کارآموزی

مهندس اسلامی

17/11/94-ساعت 16

     

زمان جدید اسکیس روستا

مهندس رمضان نژآد

13/11/94-ساعت 17

تحویل نهایی پروژه بتن (تاریخ جدید )

مهندس خیر اندیش

18/11/94- ساعت 8:15

زمان جدید تحویل کارآموزی

مهندس رمضان نژاد

18/11/94-ساعت 16:30

زمان جدید تحویل نهایی ترسیم فنی

مهندس صفدری

17/11/94-ساعت 15:00

تحویل کارآموزی و پروژه

دکتر تحویلداری

19/11/94 ساعت 10:30

تحویل کارآموزی و پروژه

مهندس مرتضی دستمردی

21/11/94 ساعت 13

تحویل کارآموزی و پروژه

مهندس میرپویا ناصرعلوی

20/11/94 ساعت 11

تحویل کارآموزی و پروژه

دکتر بنیامین گنجه خسروی

21/11/94 ساعت16

تحویل کارآموزی و پروژه( بتن وبارگذاری)

دکتر ضمیری

21/11/94 ساعت16

تحویل کارآموزی و پروژه

مهندس کاظمی

21/11/94 ساعت16

تحویل کارآموزی و پروژه

مهندس طالبی طاهر

21/11/94 ساعت30/13

تحویل کارآموزی

دکتر بابک رستمی

21/11/94 ساعت11

تحویل کارآموزی

دکتر نعمتی

20/11/94 ساعت 11

تحویل کارآموزی

دکتر بستانی

19/11/94 ساعت10

تحویل کارآموزی

دکتر نیابلی

19/11/94 ساعت10

تحویل کارآموزی

دکتر مشکین مژه

17/11/ 94 ساعت10

زمان تحویل نهایی کار

مهندس مصطفی دستمردی

24/11/94-ساعت10

تحویل موقت کارآموزی

مهندس پرویزی

21/11/94-ساعت11:00

تحویل نهایی پروژه (جدید )

مهندس آذرنیا

27/11/94-ساعت 16

۱۳۹۴/۱۱/۱۸      

قابل توجه دانشجویان ارشدی که سنوات آنها از پنج ترم گذشته

قابل توجه دانشجویان ارشدی که سنوات آنها از پنج ترم گذشته است هر چه سریعتر برای مشخص نمودن وضعیت  تحصیلی خود حداکثر تا تاریخ 18/11/94 به کارشناس تحصیلات تکمیلی (سرکار خانم فلاح چای) مراجعه نمایند .

۱۳۹۴/۱۱/۱۳      

قابل توجه دانشجویان ارشد عمران و کامپیوتر(زمان ارائه درس سمینار)

قابل توجه دانشجویان ارشد عمران و کامپیوتر

زمان ارائه  درس سمینار به شرح ذیل می باشد.

ردیف

نام استاد

زمان و تاریخ

توضیحات

1

دکتر مجتهدی

6/12/94 ساعت 12

 

2

دکتر یمقانی

30/12/94 ساعت 10

 

3

دکتر اکباتانی فرد

 

با استاد هماهنگ گردد

4

دکتر احمدی

26/11/94

ساعت با استاد هماهنگ گردد

5

دکتر یاسین موسوی

5/12/94 ساعت 15

 

6

دکتر محمدپور نیک بین

متعاقباً اعلام می گردد

 

7

دکتر قاسم زاده

4/12/94 ساعت 9:30

 

 
۱۳۹۴/۱۱/۱۳      

اعلام برنامه جدید زمان بندی انتخاب واحد نیمسال دوم تحصیلی

 

برنامه زمانی انتخاب واحد دانشجویان که به علت قطعی اینترنت موفق به انتخاب واحد نشده اند به قرار زیر است

چهارشنبه

14/11/94

عمران

کارشناسی پیوسته و ناپیوسته و ارشد سازه و بیماری شناسی

پنجشنبه

15/11/94

عمران –گیاهپزشکی

کارشناسی پیوسته و نا پیوسته  

شنبه

17/11/94

دانشجویان جامانده از انتخاب واحد

تمامی رشته ها و مقاطع

یکشنبه

18/11/94

دانشجویان سنواتی

دانشجویانی که دوره تحصیلی آنها بیش ازترم های مجاز بطول انجامیده است

 

 

ضمن آرزوی پشت سر گذاشتن انتخاب واحدی موفق به اطلاع شما می رساند در صورتی که نیازمند ارائه درسی می باشید و یا تداخلی در دروس مورد نظرتان وجود دارد فایل مربوط به فرم بیان مشکل انتخاب واحد نیمسال دوم 95-94 را از اینجا دانلود نموده و پس از تکمیل فقط یک بار حداکثر تا  24 ساعت پس از زمــــان انتخـــاب واحد گروه خود به آدرس های ایمیـــل زیر:

edu@deylaman.ac.ir  ( رشته های گیاهپزشکی، مدیریت، حسابداری، معماری، نقشه کشی، گرافیک )

entekhabvahed94@gmail.com  ( رشته های عمران، برق، کامپیوتر و فناوری اطلاعات )

ارسال نمایید .

۱۳۹۴/۱۱/۱۳      

اطلاعیه انتخاب واحد دروس عمومی برای تمامی دانشجویان

اطلاعیه انتخاب واحد دروس عمومی

با توجه به درخواست تعداد زیادی از دانشجویان مبنی بر ارائه دروس عمومی قبل از زمان حذف و اضافه، به اطلاع می رساند کلیه دروس عمومی برای تمامی رشته ها ارائه گردیده ، لذا ازهمه دانشجویان (بخصوص دانشجویانی که در ترم آخر تحصیلی هستند) میرساند دراطلاعیه ای که متعاقباً برای انجام انتخاب واحد بر روی سایت دانشگاه قرار خواهد گرفت یک روز جهت انتخاب واحد مجدد در نظر گرفته می شود و سامانه آموزشی برای دانشجویانی که از انتخاب واحد جامانده اند باز خواهد شد و همه دانشجویان عزیز می توانند دروس عمومی مورد نظر خود را اخذ نمایند. لازم به توضیح است ظرفیت دروس عمومی قابل تغییرنمی باشد. 

آموزش دانشگاه 

۱۳۹۴/۱۱/۱۳      

برنامه دفاعیه طرح نهایی مورخ 13/11/94 و 14/11/94 دانشجویان کارشناسی معماری

قابل توجه دانشجویانی که فرم  دفاع از پایان نامه را از استاد راهنما دریافت کرده اند برنامه دفاع طبق جدول ذیل خواهد بود .

برنامه دفاعیه طرح نهایی مورخ 13/11/94 و 14/11/94

دکتر باهلی

سه شنبه صبح ساعت 9:30

مهندس عنانهاد

سه شنبه 10صبح

مهندس خراسانیان

سه شنبه عصر ساعت 15

مهندس رمضان نژاد

سه شنبه عصر ساعت 16

دکتر روشن

سه شنبه عصر ساعت 16

مهندس نواده پور

چهارشنبه صبح ساعت 9:30

دکتر پرویزی

چهارشنبه صبح ساعت 10صبح

مهندس ارسلانی

چهارشنبه صبح ساعت 10صبح

دکتر کریمی آذری

چهارشنبه عصر  ساعت 14

 
۱۳۹۴/۱۱/۱۲      

عدم حل مشکل اینترنت سرور و برگزاری انتخاب واحد

باتوجه به اینکه هنوز مشکل اینترنت سرور برطرف نگردیده ،

زمان دقیق انجام انتخاب واحد برای دانشجویانی که تاکنون در ترم جدید واحدی اخذ ننموده اند،

 متعاقباً اعلام خواهد شد.

۱۳۹۴/۱۱/۱۲      

چگونگی اعلام زمان انتخاب واحد و شروع کلاسهای درسی ترم جدید تحصیلی

بسمه تعالی

 

قابل توجه اساتید ارجمند و دانشجویان و محترم :

 

باتوجه به تعطیلات ناشی از بارش برف و قطعی برق و تعویق افتادن انتخاب واحد،

 

کلاسهای درس نیمسال دوم سال تحصیلی 95-94 با یک هفته تأخیر

 

از صبح روز شنبه مورخ 17/11/94 دایر می باشد.

 

ضمناً به اطلاع می رساند بخش های اداری دانشگاه مشغول بکار بوده و

برنامه ی جدید روزهای باقیمانده ی انتخاب واحد نیز

حداکثر فردا 12بهمن ماه مشخص و از طریق سایت اطلاع رسانی خواهد شد.

 

آموزش دانشگاه 

۱۳۹۴/۱۱/۱۱      

صفحات :
۱
 
۲
 
۳
 
۴
 
۵
 
  ...   صفحه بعد صفحه آخر