دانشجویان ممتاز موسسه

دانشجویان ممتاز موسسه (رتبه های اول تا سوم هر ورودی) هر نیمسال در این صفحه معرفی می شوند.

طبق مصوبه هیات موسس به منظور تشویق دانشجویان ممتاز و ارتقاء سطح علمی و آموزشی آنان

برای نفرات اول تا سوم هر رشته تخفیف شهریه  ثابت با معدل بالای 16و

تعداد واحد گذرانده شده در هر نیمسال سال تحصیلی حداقل 14 واحد

به ترتیب زیر اعمال می گردد.

 

40% تخفیف شهریه ثابت برای رتبه اول رشته

30% تخفیف شهریه ثابت برای رتبه دوم رشته

20%  تخفیف شهریه ثابت برایرتبه سوم رشته

 

 

ردیف

لیست

فایل

1

اسامی 3 نفر دانشجویان برتر هر رشته درنیمسال دوم91-90 موسسه آموزش عالی دیلمان

فایل pdf


۱۳۹۱/۶/۱۱       اداره آموزش (امور حین تحصیل)

سرفصل دروس و ترم بندی رشته ها

 

برنامه های آموزشی مصوب شورای برنامه ریزی آموزش عالی 

(ترم بندی دروس)

 

1- ترم بندی  کارشناسی ناپیوسته مدیریت بازرگانی (pdf)

2- ترم بندی کارشناسی پیوسته گیاهپزشکی (pdf)

3- ترم بندی مهندسی برق- الکترونیک (pdf)

4-ترم بندی مهندسی برق قدرت ناپیوسته (pdf)

5- ترم بندی دوره کاردانی  نقشه کشی  معماری (pdf)

6- ترم بندی کارشناسی پیوسته حسابداری-حسابرسی (pdf)

7- ترم بندی کارشناسی پیوسته 90معماری جدید(pdf)

8-ترم بندی کارشناسی پیوسته کامپیوتر-نرم افزار(pdf)

9- ترم بندی کارشناسی ناپیوسته  معماری(pdf)

10- ترم بندی کاردانی کامپیوتر (pdf)

11- ترم بندی فنی و حرفه ای گرافیک2 (pdf)

12- ترم بندی فنی و حرفه ای گرافیک93 به بعد (pdf)

13- ترم بندی فنی و حرفه ای کاردانی حسابداری  (pdf)

14-ترم بندی کارشناسی پیوسته برق قدرت(pdf) 

15- ترم بندی کارشناسی پیوسته عمران (pdf) 

16- ترم بندی کارشناسی پیوسته فناوری اطلاعات (pdf)

17- ترم بندی کارشناسی ناپیوسته عمران (pdf)

18- ترم بندی کارشناسی نا پیوسته عمران اجرایی (pdf)

19- ترم بندی کارشناسی ناپیوسته حسابداری(pdf)

20- ترم بندی کارشناسی ناپیوسته کامپیوتر نرم افزار (pdf)

21- ترم بندی کارشناسی ارشد مهندسی بیماری شناسی گیاهی (pdf)

22- ترم بندی کارشناسی ارشد طراحی شهری(pdf)

23-ترم بندی دوره کارشناسی  ارشد  سازه   (pdf)

24- ترم بندی دوره کارشناسی ارشد معماری ورودی مهر 90 (pdf)

25- ترم بندی کارشناسی ارشد مدیریت ساخت (pdf)

26- ترم بندی کارشناسی ارشد گرایش نرم افزار (pdf)

27- ترم بندی کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته حسابداری (pdf)

28-ترم بندی کارشناسی پیوسته حسابداری- حسابرسی (pdf)

29- ترم بندی دوره  کارشناسی ناپیوسته  حسابداری 95 به بعد (pdf)

30- ترم بندی دوره کارشناسی پیوسته معماری  ورودی مهر 95(pdf)

31- ترم بندی دوره کارشناسی نا پیوسته معماری مهر 95 (pdf)

32- ترم بندی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته مهندسی IT- شبکه های کامپیوتری (pdf)

۱۳۹۱/۶/۷       اداره آموزش (امور حین تحصیل)

آیین نامه های آموزشی

ردیف عنوان آیین نامه فایل
1 شرایط ورود و نام نویسی فایل pdf
2 نظام اموزشی فایل pdf
3 واحدهای درسی و طول مدت تحصیل فایل pdf
4 حضور وغیاب و حذف و اضافه فایل pdf
5 ارزیابی پیشرفت تحصیلی دانشجو فایل pdf
6 مرخصی تحصیلی و انصراف از تحصیل فایل pdf
7 انتقال و دانشجوی مهمان فایل pdf
8 اطلاعیه شماره1-آئین نامه مهمان وانتقال دانشجویان دوره کاردانی و کارشناسی فایل pdf
9 اطلاعیه شماره 2-آئین نامه مهمان و انتقال فایل pdf
10 اطلاعیه شماره 3-آئین نامه مهمان و انتقال فایل pdf
11 تغییر رشته و پذیرش واحدهای درسی فایل pdf
12 فراغت از تحصیل فایل pdf
13 ادامه تحصیل دانشجویان مشروط فایل pdf
14 مدرک کاردانی برای دانشجویان مشروطی فایل pdf
15 آیین نامه تسهیلات آموزشی دانشجویان شاهد و ایثارگر فایل pdf
16 مقررات آموزشی دانشجویانی که به سفر حج مشرف می شوند فایل pdf
17 آیین نامه کمسیون موارد خاص دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی فایل pdf
18 آیین نامه ارایه تسهیلات به برگزیدگان علمی برای ورود به دوره های تحصیلی بالاتر فایل pdf
19 ارائه حداکثر 8 واحد بعنوان دروس جبرانی فایل pdf
20 آیین نامه آموزشی دوره های کاردانی و کارشناسی پیوسته و ناپیوسته مصوب اسفند 1393 فایل pdf
۱۳۹۱/۶/۹       اداره آموزش (امور حین تحصیل)

دانشجویان قبول شده در مقاطع بالاتر

ردیف عنوان فایل
1 دانشجویان موسسه دیلمان که در کنکور کارشناسی ارشد سال 90 در سایر دانشگاه ها و موسسات پذیرفته شده اند.

فایل

pdf

2

دانشجویان موسسه دیلمان که در کنکور کارشناسی ارشد سال 91 در سایر دانشگاه ها و موسسات پذیرفته شده اند.

فایل  PDF

۱۳۹۱/۶/۹       اداره آموزش (امور حین تحصیل)

مدیران گروه

ردیف رشته مدیرگروه لینک صفحه مدیر گروه لینک فرم ارتباط با مدیر گروه
1 معماری مهندس رضا پرویزی صفحه مدیر گروه فرم ارتباط با مدیر گروه
2 عمران مهندس شاهین چرختاب صفحه مدیر گروه فرم ارتباط با مدیر گروه
3 برق مهندس مجید مشکین مژه صفحه مدیر گروه فرم ارتباط با مدیر گروه
4 کامپیوتر مهندس مجید مشکین مژه صفحه مدیر گروه فرم ارتباط با مدیر گروه
5 مدیریت بازرگانی  مهندس اسماعیل فدایی صفحه مدیر گروه فرم ارتباط با مدیر گروه
6 گیاهپزشکی آقای دکتر سراجی صفحه مدیر گروه فرم ارتباط با مدیر گروه
7 حسابداری مهندس اسماعیل فدایی    

 

۱۳۹۱/۶/۱۱       اداره آموزش (امور حین تحصیل)

برنامه سفرها


۱۳۹۱/۴/۲       اداره آموزش (امور حین تحصیل)

صفحات :
۱