پنجاه و دومین شماره خبرنامه الکترونیکی دفتر مشاوره و سلامت سازمان امور دانشجویان

پنجاه و دومین شماره خبرنامه الکترونیکی دفتر مشاوره و سلامت سازمان امور دانشجویان (pdf)

 

فهرست مطالب پنجاه و دومین شماره این خبرنامه:

- برگزاری برنامه های پویش افسردگی توسط مرکز مشاوره دانشگاه تهران
 
- فعالیت­های مرکز مشاوره دانشگاه شیراز
 
- فعالیت­های مرکز مشاوره دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
 
- فعالیت­های مرکز مشاوره دانشگاه رازی کرمانشاه
 
- فعالیت­های مرکز مشاوره دانشگاه شهید باهنر کرمان
 
- فعالیت های مرکز مشاوره دانشگاه صنعتی سیرجان
 
- فعالیت­های مرکز مشاوره دانشگاه بجنورد
 
- برگزاری پویش پیشگیری و درمان افسردگی توسط مرکز مشاوره دانشگاه صنعتی شریف
 
- فعالیت­های مرکز مشاوره دانشگاه شهید بهشتی به مناسبت هفته سلامت
 
- فعالیت­های مرکز مشاوره دانشگاه علم و صنعت
 
- برپایی ایستگاه سلامت در دانشگاه صنعتی امیرکبیر توسط مرکز مشاوره دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
 
- فعالیت های مرکز مشاوره مؤسسه آموزش عالی دیلمان
 
- فعالیت­های مرکز مشاوره مجتمع فنی مهندسی اسفراین
 
- برپایی ایستگاه سلامت توسط مرکزمشاوره دانشگاه بناب
 
- فعالیت­های مرکز مشاوره دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
 
- فعالیت­های مرکز مشاوره دانشگاه مراغه
 
- برگزاری نمایشگاه لبخند فیروزه ای به مناسبت هفته سلامت توسط مرکزمشاوره دانشگاه دامغان
 
- فعالیت­های مرکز مشاوره دانشگاه صنعتی کرمانشاه فعالیت­های مرکز مشاوره دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
 
- برنامه ­های مرکز مشاوره دانشگاه مهندسی فناوری های نوین قوچان به مناسبت هفته سلامت
 
- برگزاری نمایشگاه سلامت روان توسط مرکز مشاوره دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 
- اولین دانشگاه ایران برنامه بدیع را اجرا کرد، دانشگاه بوعلی سینا همدان پیشگام در اجرای برنامه دانشگاه عاری از دخانیات
 
- فعالیت­های مرکز مشاوره دانشگاه سمنان
 
- برگزاری همایش ازدواج شاد و پایدار توسط مرکز مشاوره دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
 
- فعالیت های مرکز مشاوره دانشگاه تربیت مدرس
 
- معرفی کتاب
۱۳۹۶/۳/۲۳       خبرنامه

ثبت فعالیت های دانشجویی موسسه دیلمان در خبرنامه سازمان امور دانشجویان خرداد 95

فرهیخته گرامیبه پیوست چهل و یکمین شماره خبرنامه الکترونیکی دفتر مشاوره و سلامت سازمان امور دانشجویان ‎ در خرداد 95 تقدیم حضور می گردد.فهرست مطالب چهل و یکمین شماره این خبرنامه:


- دفتر مشاوره و سلامت اقدام به تعیین سرفصل و محتوای آموزشی درس مهارتهای زندگی می کند.- بازدید دکتر ادوارد چان رئیس انجمن روان درمانی مالزی از مرکز مشاوره دانشگاه تهران- فعالیتهای مرکز مشاوره دانشگاه تهران

- فعالیتهای مرکز مشاوره دانشگاه فردوسی مشهد

- فعالیتهای مرکز مشاوره دانشگاه شیراز

- فعالیتهای مرکز مشاوره دانشگاه علامه طباطبائی

- فعالیتهای مرکز مشاوره دانشگاه صنعتی شریف

- فعالیتهای مرکز مشاوره دانشگاه بجنورد

- فعالیتهای مرکز مشاوره دانشگاه تبریز

- فعالیتهای مرکز مشاوره دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

- فعالیتهای مرکز مشاوره دانشگاه بناب

- فعالیتهای مرکز مشاوره دانشگاه دامغان

- فعالیتهای مرکز مشاوره دانشگاه رازی کرمانشاه

- فعالیتهای مرکز مشاوره دانشگاه شهید چمران اهواز

- فعالیتهای مرکز مشاوره دانشگاه علم و صنعت ایران

- فعالیتهای مرکز مشاوره دانشگاه کوثر بجنورد

- فعالیتهای مرکز مشاوره دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

- فعالیتهای مرکز مشاوره دانشگاه خوارزمی(واحد تهران)

- فعالیتهای مرکز مشاوره دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار

- فعالیتهای مرکز مشاوره دانشگاه حضرت معصومه(س)

- فعالیتهای مرکز مشاوره دانشگاه صنعتی کرمانشاه

- فعالیتهای مرکز مشاوره دانشگاه کردستان

- فعالیتهای مرکز مشاوره دانشگاه جهرم

- فعالیتهای مرکز مشاوره دانشگاه صنعتی شاهرود

- فعالیتهای مرکز مشاوره موسسه آموزش عالی دیلمان

- مشاوره دانشجویی در آیینه مطبوعات

 

چهل و یکمین شماره خبرنامه الکترونیکی دفتر مشاوره و سلامت سازمان امور دانشجویان(pdf)

۱۳۹۵/۴/۲۰       خبرنامه

صفحات :
۱