اساتید رشته معماری

اسامی اساتید گروه معماری

ردیف

دکترا

ردیف

دانشجوی دکترا

ردیف

کارشناسی ارشد

1

دکتر صدیق

1

مهندس زکیان

1

مهندس دستمردی –مرتضی

2

دکتر عموزاده

2

مهندس یوسفی

2

مهندس دستمردی –مصطفی

3

دکتر کریمی آذری

3

مهندس عنانهاد

3

مهندس رمضان نژاد

4

دکتر علیرضایی

4

مهندس پور احمدی

4

مهندس کشاورز خالقی

5

دکتر باهلی

 

 

5

مهندس اسلامی

6

دکتر تقی پور

 

 

6

مهندس صادقی ترکی

7

دکتر قماش پسند

 

 

7

مهندس احمدزاده

8

دکتر غلامعلی زاده

 

 

8

مهندس حقی

 

 

 

 

9

مهندس هدی

 

 

 

 

10

مهندس دلجو

 

 

 

 

11

مهندس علیدوست

 

 

 

 

12

مهندس یوسفی

 

 

 

 

13

مهندس روشنی

 

 

 

 

14

مهندس خوشکلام

 

 

 

 

15

مهندس هاشمی نسب

 

 

 

 

16

مهندس ارسلانی

 

 

 

 

17

مهندس نواده پور

 

 

 

 

18

مهندس پاداشی

 

 

 

 

19

مهندس مهدوی سعیدی

 

 

 

 

20

مهندس کاکویی

 

 

 

 

21

مهندس صفدری

 

 

 

 

22

مهندس صفری

 

 

 

 

23

مهندس رمضانی

 

 

 

 

24

مهندس کشاورز

 

 

 

 

25

مهندس جوادیان

 

 

 

 

26

 


۱۳۹۲/۴/۹