برگزاری جلسه ای با حضور دانشجویان شاهد و ایثارگر در کتابخانه دانشگاه

در تاریخ 10/8/93 با حضور معاون محترم دانشجویی جناب اقای دکتر جزنی معاون محترم دانشجویی و سرکار خانم فلاح چای مدیر محترم دانشجویی و جناب آقای آذرنیا مدیر محترم اموزشی و سرکار خانم توانچه کارشناس محترم دانشجویی جلسه ای با حضور دانشجویان شاهد و ایثارگر در کتابخانه دانشگاه برگزار گردید در ابتدا جناب اقای دکتر جزنی در مناطق نورانی رزمندگان اسلام و فضای روحانی جبهه های نور علیه ظلمت سخنرانی نمودند و سپس دانشجویان ارجمند با ابراز خرسندی از برگزاری جلسه به ارائه مشکلات و پیشنهادات خویش پرداختند.


۱۳۹۳/۸/۱۲