ثبت فعالیت های دانشجویی موسسه دیلمان در خبرنامه سازمان امور دانشجویان خرداد 95

فرهیخته گرامیبه پیوست چهل و یکمین شماره خبرنامه الکترونیکی دفتر مشاوره و سلامت سازمان امور دانشجویان ‎ در خرداد 95 تقدیم حضور می گردد.فهرست مطالب چهل و یکمین شماره این خبرنامه:


- دفتر مشاوره و سلامت اقدام به تعیین سرفصل و محتوای آموزشی درس مهارتهای زندگی می کند.- بازدید دکتر ادوارد چان رئیس انجمن روان درمانی مالزی از مرکز مشاوره دانشگاه تهران- فعالیتهای مرکز مشاوره دانشگاه تهران

- فعالیتهای مرکز مشاوره دانشگاه فردوسی مشهد

- فعالیتهای مرکز مشاوره دانشگاه شیراز

- فعالیتهای مرکز مشاوره دانشگاه علامه طباطبائی

- فعالیتهای مرکز مشاوره دانشگاه صنعتی شریف

- فعالیتهای مرکز مشاوره دانشگاه بجنورد

- فعالیتهای مرکز مشاوره دانشگاه تبریز

- فعالیتهای مرکز مشاوره دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

- فعالیتهای مرکز مشاوره دانشگاه بناب

- فعالیتهای مرکز مشاوره دانشگاه دامغان

- فعالیتهای مرکز مشاوره دانشگاه رازی کرمانشاه

- فعالیتهای مرکز مشاوره دانشگاه شهید چمران اهواز

- فعالیتهای مرکز مشاوره دانشگاه علم و صنعت ایران

- فعالیتهای مرکز مشاوره دانشگاه کوثر بجنورد

- فعالیتهای مرکز مشاوره دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

- فعالیتهای مرکز مشاوره دانشگاه خوارزمی(واحد تهران)

- فعالیتهای مرکز مشاوره دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار

- فعالیتهای مرکز مشاوره دانشگاه حضرت معصومه(س)

- فعالیتهای مرکز مشاوره دانشگاه صنعتی کرمانشاه

- فعالیتهای مرکز مشاوره دانشگاه کردستان

- فعالیتهای مرکز مشاوره دانشگاه جهرم

- فعالیتهای مرکز مشاوره دانشگاه صنعتی شاهرود

- فعالیتهای مرکز مشاوره موسسه آموزش عالی دیلمان

- مشاوره دانشجویی در آیینه مطبوعات

 

چهل و یکمین شماره خبرنامه الکترونیکی دفتر مشاوره و سلامت سازمان امور دانشجویان(pdf)


۱۳۹۵/۴/۲۰