مشاهده لینک ورود به کلاس سه شنبه

مشاهده توضیحات ورود به سامانه 

برای مشاهده برنامه کلاسهای مجازی ابتدا به سامانه مدیریت آموزش وارد شده و برنامه انتخاب واحد خود را مشاهده و سپس با توجه به روز کلاسی خود  بر روی لیست لینک زیر کلیک کرده تا لیست کلاسها و لینک ورود به اتاقها را مشاهده نمایید.

User Name: شماره دانشجویی
Password: شماره دانشجویی
 

دانلود جدول لینک ورود به کلاس سه شنبه

برخی از دروس که محتوای آموزشی یکسان دارند و بصورت مشترک برای چند گروه ارائه شده است، ممکن است عنوان درس اندکی متفاوت باشد که مشکلی از این بابت وجود ندارد و مشابه همان درس تعریف شده برای شما در هنگام اخذ در سامانه آموزشی سما است.

 

 


۱۳۹۹/۲/۲