لینک دانلود جزوه کلاسهای آنلاین

 

استاد

درس

 

آقای رمضان نیا

  آشنایی با ارزش های دفاع مقدس

دانلود

نکات مهم

خانم مظفری

تاریخ تحلیلی صدر اسلام

دانلود

خانم پاکدل

زبان انگلیسی

part 1

part 2

part 3

part4

خانم محمدپور ضیایی

ریاضی1

جلسه اول

جلسه دوم

ریاضی 2

جلسه اول

جلسه دوم

جلسه سوم

جلسه چهارم

جلسه پنجم

جلسه ششم

جلسه هفتم

جلسه هشتم

جلسه نهم 

جلسه دهم 

آمار و احتمالات

بخش اول

بخش دوم

معادلات دیفرانسیل

جلسه اول

جلسه دوم

جلسه سوم

جلسه چهارم

جلسه پنجم

جلسه ششم

جلسه هفتم

جلسه هشتم

جلسه نهم

آقای مشکین مژه

کاربرد کامپیوتر

دانلود

زبان تخصصی

دانلود

ریاضی مهندسی

دانلود

سیستم های چند رسانه ای

دانلود

طراحی صفحات وب

دانلود

مباحث ویژه

دانلود

مهندسی اینترنت

دانلود

پایگاه داده

دانلود

الکترونیک2

دانلود

برنامه نویسی

دانلود

آقای  نورمحمدی

ماشین های الکتریکی - جزوه

دانلود

ماشین های الکتریکی - کتاب

دانلود

 

آقای چرختاب

سازه های آبی

دانلود

اصول مهندسی پل

دانلود

سازه های بنایی مقاوم در برابر زلزله

دانلود

ایستایی

دانلود

 روش های اجرایی ساختمان

جلسه اول

جلسه دوم

نقشه برداری

دانلود

آقای لاهیجی

عناصر و جزئیات ساختمانی

دانلود

آقای دکتر ضیابری

تئوری و تکنولوژی ادوات نیمه هادی ها

دانلود

ایجاد بانکهای اطلاعاتی

دانلود

پاورپوینت1

پاورپوینت2

هیدرولیک

دانلود

دانلود

مکانیک کاربردی

دانلود

معماری کامپیوتر

دانلود

مدارمنطقی

جزوه کامل

بخش 2

بخش 3

حفاظت و رله 

بخش اول

بخش دوم

بخش سوم

تکنولوژی عایق و فشار قوی

دانلود

پست فشار قوی

بخش اول

بررسی سیستم های قدرت

دانلود

شبکه های محلی کامپیوتر

جزوه کامل

خطوط انتقال

جزوه کامل

پایگاه داده

جزوه کامل

گرافیک کامپیوتری

جزوه کامل

ماشین مخصوص 

جزوه کامل

ماشین الکتریکی 3

جزوه کامل

کنترل خطی

جزوه کامل

تحلیل سیستم

جزوه کامل

طراحی سیستم های شی گرا

جزوه کامل

 

آقای دکتر خالقی

 

مواد و مصالح ساختمانی

جزوه کامل

تعمیر و نگهداری

جزوه کامل

انسان طبیعت معماری

دانلود

مدیریت تشکیلات کارگاهی

جزوه کامل

آقای فدائی کلورزی

مبانی سازمان

جزوه کامل

سیستم های حسابداری کامپیوتری

دانلود

اصول حسابداری 1

دانلود

کلیات حقوق

جزوه کامل

اندیشه

اندیشه اسلامی 2

دانلود

 

 

 

 

 


۱۳۹۹/۲/۵