رضا پرویزی

رضا پرویزی
مرتبه علمي : مربی


مدارك تحصيلي:
1        کارشناسی ارشد         رشته معماری                 دانشگاه علم و صنعت ایران         1370

دروس :
 • طراحی معماری

مقالات و کتب :
 • ارائه مقاله در زمینه طراحی مسجد
 • ارائه مقاله در زمینه راهکارهای کاربردی درآموزش معماری
 • ارائه مقاله درزمینه ضرورت ها و زیرساخت های تولید صنعتی ساختمان در ایران
 • ارائه مقاله معماری پایداردرطراحی مسکن ، درکنفرانس بین المللی " ICHH 2010 هند "
 • تالیف کتاب هندسه ترسیمی ( زیر چاپ)
 • تالیف کتاب پرسپکتیو ( زیرچاپ)

سوابق اجرايي :
 • عضوهیات علمی موسسه آموزش عالی دیلمان
 • معاون دانشجویی و فرهنگی موسسه آموزش عالی دیلمان لاهیجان
 • مدرس دانشگاه جامع علمی کاربردی تنکابن
 • مدیرگروه معماری و شهرسازی موسسه آموزشی عالی دیلمان لاهیجان
 • مدرس دانشگاه آزاد اسلامی رودسر
 • مدرس دانشگاه آزاد اسلامی آستانه اشرفیه
 • کارشناس بنیادمسکن در زمینه طرحهای هادی و تفضیلی
 • مسئول دفتر فنی و مهندسی از سال 1380 تا کنون
 • عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان گیلان و دارنده پروانه اشتغال به کار مهندسی در پایه 2
 • مدرس آموزشکده فنی شهید رجایی لاهیجان

ساعات حضور
#
8-10
10-12
12-14
14-16
16-18
18-20
شنبه
---
---
1شنبه
---
---
2شنبه
---
---
3شنبه
---
---
4شنبه
---
---
5شنبه
---
---
---
جمعه
---
---
---
---
---
---