شاهین چرختاب

شاهین چرختاب
مرتبه علمي : مربی
کارشناس ارشد عمران-سازه


مدارك تحصيلي:
1        کارشناسی        عمران         عمران         دانشگاه سراسری سمنان         1377
2        کارشناسی ارشد         عمران         سازه         دانشگاه مازنداران        1380

مقالات و کتب :
  • بهینه سازی و بهسازی سازه ها
  • بررسی سبک سازی اعضای غیر سازه ای با استفاده از مصالح سنتی
  • ضرورت بهره گیری از علوم و تکنولوژی نوین در رشته عمران و استفاده از روش های آموزشی الکترونیک به صورت
  • بررسی سازه های سبک سنتی در مناطق اقلیمی شمالی کشور و مقایسه با ساختمانهای موجود در کنفرانس بین الملل

سوابق اجرايي :
  • مدیر پروژه 110 واحد ویلایی ساختمانی در شهر تنکابن
  • کارشناس ارشد مدیریت مسکن نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران
  • عضو هیأت علمی موسسه دانشگاهی دیلمان
  • مدیر گروه عمران موسسه آموزش عالی دیلمان لاهیجان

فتخارات و جوايز :
  • آنالیز و تحلیل سیستم بولوک استاد (رتبه دوم ابتکار در جشنواره بین المللی خوارزمی)

ساعات حضور
#
8-10
10-12
12-14
14-16
16-18
18-20
شنبه
---
---
---
---
---
---
1شنبه
2شنبه
3شنبه
4شنبه
5شنبه
---
---
---
---
---
---
جمعه
---
---
---
---
---
---