قابل توجه کلیه دانشجویان

برای مشاهده برنامه امتحانی می توانید به سامانه آموزشی ، بخش تاییدیه انتخاب واحد مراجعه نمایید و

برای دریافت کارت ورود به جلسه امتحان از تاریخ 91/10/18 به سامانه آموزشی

(اینجاکلیک کنید http://46.225.236.27)

مراجعه و پس از تکمیل فرم ارزشیابی اساتید ، نسبت به پرینت کارت ورود به جلسه اقدام نمایید .

لازم به ذکر است برای ورود به جلسه امتحان، همراه داشتن کارت دانشجویی

و کارت ورود به جلسه الزامی می باشد .

آموزش دانشگاه