دانشجویان گرامی

 

می توانند از شرایط شهریه به طور علی الحساب جهت ثبت نام و انتخاب واحد

 مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد  نیمسال اول سال تحصیلی96-1395 به شرح زیر اقدام نمایند:

 

1)رشته های مقطع کارشناسی: حداقل  مبلغ 5،000،000 ریال معادل 500 هزار تومان  

 

2)رشته های مقطع کارشناسی ارشد:حداقل7،000،000ریال معادل 700هزار تومان

 

                    

به حساب دانشگاه واریز نمایند.