اطلاعیه مهم  
⚠️  تعویق امتحانات پایان ترم نیمسال جاری  
 
با توجه به تاخیر در اعلام نتایج کمیسیون موارد خاص استانی(دنشگاه گیلان)  ، تاریخ شروع امتحانات یک هفته به تعویق خواهد افتاد و شروع امتحانات از تاریخ  22 تیرماه  می باشد .
دانشجویان می بایست از روز دوشنبه 16 تیرماه نسبت به دریافت کارت ورود به جلسه اقدام و از 22 تیرماه ضمن رعایت پروتکل بهداشتی (داشتن ماسک)در امتحانات شرکت نمایند . 
 
لازم به توجه است که ملاک برنامه امتحانی مندرج در کارت ورود به جلسه خواهد بود لذا دانشجویان می بایست از روز دوشنبه به بعد نسبت به دریافت کارت ورود به جلسه اقدام نمایند.