مؤسسه آموزش عالی دیلمان لاهیجان
اجرای زنده اینستاگرامی
 
معرفی پروژه های اجرایی معماری
با همکاری مهندسین مشاور طرح و توسعه نارون
 
سرپرست تیم طراحی
جناب آقای دکتر سید محمد علی موسوی
عضو هیأت علمی مؤسسه آموزش عالی دیلمان لاهیجان
 
جناب آقای دکتر علیرضا شهلائی
مؤسس و مدیرعامل
 
پنج شنبه
19 تیر 1399
ساعت 18
 
https://instagram.com/deylaman_university